Alkottens Förskola

Alkottens Förskola

Förskolan

Alkottens förskola har funnits som kooperativ i snart 30 år.
Vi har en trivsam arbetsplats där många i personalen har arbetat länge.
Tillsammans med föräldrarna jobbar vi för att skapa en utvecklande och trevlig miljö för våra barn i alla åldrar.

Pedagoger

Om ni har frågor om verksamheten eller vill boka ett besök är ni välkomna att kontakta oss i personalen:

Telefon: 0735950985
Mail: personal@alkotten.se

Styrelsen

Alkottens förskola är ett föräldrakooperativ som företräds av en styrelse bestående av sex föräldrar. Styrelsen har en uppdragsfördelning genom; ordförandeskap, sekreterare, kassör, personalansvarig och rekryteringsansvarig. Styrelsens uppdrag är att i sina beslut och prioriteringar alltid värna om barnen, personalen, medlemmarna samt den sociala- och fysiska miljön.
Medlemmarna väljer styrelsen i början av ett nytt år. Den valda styrelsen agerar för att företräda och verkställa föreningens visioner. Styrelsen redogör för sitt arbete till medlemmarna genom information under medlemsmöten och nyhetsbrev. Genom att ta en plats i styrelsen kommer du att få en god insyn i verksamheten och bli en del av en aktiv och positiv miljö. Styrelsen arbetar nära sina pedagoger, vilket gör det viktigt för kooperativet att föräldrarna är engagerade.