Alkottens Förskola

Alkottens Förskola

FAQ

Här kommer svar på några av de vanligaste frågorna
Har ni andra frågor är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss via telefon och mail som står i sidfoten.

Vy över utegården en solig dag.

Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening av medlemmarna i föreningen. Alla vårdnadshavare med barn i föräldrakooperativet är medlemmar i föreningen. Som medlem och vårdnadshavare i ett föräldrakooperativ får du inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Det innebär också att man har arbetsuppgifter i föreningen. Allt städ och skötsel av gården utförs av medlemmarna. En del medlemmar kommer under sin tid i föreningen att sitta i styrelsen och på så sätt ta på sig ansvar för ekonomi och personal.
Att föräldrarna tar på sig arbetsuppgifter innebär att vi kan lägga pengar på det som är viktigast för oss, en hög personaltäthet och material till att bedriva en högkvalitativ verksamhet.

Föräldrakooperativ väljer man om man vill ha mer inflytande, inblick och deltagande i sina barns förskolevistelse. Det är ett bra sätt att få gemenskap med andra familjer.

Förskolans öppettider varierar med barnens vistelsetid. Dock längst kl 6.00-18.00.

Maila intresse@alkotten.se så får du hjälp eller om du har frågor om förskolan eller kooperativet.

En vanlig fördelning för dem som ingår i städguppen är 5-6 veckodagsstäd och 2 helgstäd per termin.

Vi har runt 22 barn.

Cirka 5 heltider.