Alkottens Förskola

Alkottens Förskola

Om oss

Vi jobbar mycket i smågrupper för att alla barn ska bli sedda och lyssnade på. 
Mindre grupper ger också lugn och ro att utforska lek och lärande.
I grupperna arbetar vi med undervisning genom olika temaarbete.
Skapande verksamhet ligger oss väldigt varmt om hjärtat och vi tycker det är viktigt att barnen får möjlighet att uttrycka sig i färg och form. 
Vi arbetar lågaffektivt och lär barnen empati, turtagning och hänsyn, till varandra och sin omgivning.
Vi har en fantastisk och variationsrik gård där vi är ute varje dag.

Lärande

Vi arbetar med vårt lärande i enlighet med Lpfö-18, skollagen och barnkonventionen.

Omsorg

Vi har alltid en hand att hålla i, ett lyssnande öra och en famn att krypa upp i.

Två händer som håller i varandra med blommor runt handlederna.

Trygghet

Vi har som målsättning att barn och föräldrar ska känna sig trygga och väl omhändertagna.

Ett fönster med hjärtan uppsatta på.