Alkottens Förskola

Alkottens Förskola

Medlem

Medlemskapet på Alkotten handlar om vårdnadshavarnas engagemang i föreningen. Gemenskapen och engagemanget från personal och medlemmar driver förskolan framåt i en positiv och lärorik utveckling.
Vad vårdnadshavarna gör på ett familjekooperativ varierar mellan olika föreningar. På Alkotten gör vi följande:

 • Tar hand om utemiljön, dels veckovis och dels på fixardagar
 • Sköter städning inomhus dagligen
 • Har hand om IT-frågor
 • Sköter viss byggnation och småfix
 • Ansvarar för ekonomin, personalens arbetsmiljö och
  att lagar och regler för ekonomiska föreningar följs

Bli medlem:

Är du intresserad av att ha ditt barn på vår förskola?
Nedan finner du länk till vår intresseanmälan samt vår prislista:

Intresseanmälan

Taxa

Vara medlem:

Vi organiserar oss genom olika arbetsgrupper, möten och ansvarsområden.

 • Utemiljögruppen
 • Städgruppen
 • Fixaren
 • IT-ansvarig
 • Styrelsen

Varje år träffas vi för att samarbeta mellan olika arbetsgrupper, ansvarsområden och tillsammans med personalen på förskolan.

Medlemsmöten har vi fyra gånger per år och här deltar minst en vårdnadshavare från varje familj samt några från personalen. Här tas beslut kring till exempel ekonomi och hur vi ska samarbeta. Årsmöte har vi en gång per år och det brukar ske i samband med ett medlemsmöte. Då väljs ny styrelse och budgeten klubbas igenom.

Fixardagar har vi tre gånger per år. Då förväntas minst en från varje familj delta, men det går bra att hela familjen kommer. Barnen brukar springa omkring och leka med varandra medan vårdnadshavare försöker laga, bygga, måla om, klippa buskar, rensa i källaren och köra till tippen. Ibland hjälper även de små till med fixandet!
Vi tar mat och fikapaus och passar på att umgås.
Varje grupp samarbetar också internt.

Mycket kommunikation mellan medlemmar sker via våra olika chattar. Därför behöver alla medlemmar ha ett Google-konto för att allt ska funka smidigt.